top of page
Zoeken

Wat u moet weten over de impact van het Coronavirus op uw onderneming?

Bijgewerkt op: 8 apr. 2020

De economische impact zal zich op meerdere vlakken laten voelen door het coronavirus.


In december 2019 brak het Coronavirus (Covid-19) voor het eerst uit in de Chinese stad Wuhan. In België is sinds gisteren de federale fase van het rampenplan in voege om het coronavirus in te dammen, De economische impact zal zich op meerdere vlakken laten voelen. Tijdens de Veiligheidsraad zijn er een hele reeks nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.


“De gezondheidscrisis vertaalt zich stilaan in een economische crisis. De wereldwijde verspreiding van het virus zet de globalisering onder druk, maar vooral de ondernemingen en zelfstandigen kreunen onder deze crisis.”

Een heel aantal ondernemingen moeten voor een bepaalde periode hun deuren sluiten, waardoor ze ongetwijfeld moeilijkheden zullen ondervinden. Welke maatregelen worden hiervoor getroffen?


Steunmaatregelen vanuit de overheid


Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Fiancniën).


Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.


Het gaat om de volgende 3 maatregelen vanuit de Federale overheid:

1. afbetalingsplan

2. vrijstelling van nalatigheidsinteresten

3. kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling


Voor meer informatie kun je terecht op

👉https://financien.belgium.be/…/steunmaatregelen-betreffende…


De Vlaamse overheid heeft bovendien 7 steunmaatregelen rond het coronavirus getroffen.


Het gaat om de volgende 7 steunmaatregelen:

1. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

2. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

3. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

4. Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

5. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

6. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

7. Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten).


Alle info omtrent de steunmaatregelen vind je op

👉https://www.vlaio.be/…/subsidies-fin…/subsidiedatabank/zoek…


Heb je nog meer vragen of ondersteuning nodig? Neem dan direct contact op via het contactformulier op www.letsconsult.be .
17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page