top of page
tarief

Onze missie is op een duurzame en effectieve manier burgers en ondernemers juridisch te ondersteunen.

Let's Consult is een alternatief op de traditionele juridische dienstverlening waar in sommige gevallen minder behoefte aan is.

Opdrachten worden in functie van de effectiviteit, haalbaarheid, betaalbaarheid en billijkheid behandeld. Samen worden de kansen en mogelijkheden tot het behalen van een gunstig resultaat bekeken.

Er wordt uitgegaan van een open, directe en discrete manier van werken. Goede communicatie speelt hierbij een grote rol. 

TEAM

De oprichter beschikt in zijn dagelijkse werkkring over heel wat ervaring in de domeinen die hij behandelt en heeft een ruime praktijkachtergrond.

 

Hij wordt hierin bijgestaan door een team, bestaande uit verschillende experts, allen gespecialiseerd in hun materie.

Let's Consult werkt samen met diverse partners, waaronder advocaten, juristen, accountants, bemiddelaars, vertalers en andere experts. 

kantoor
adviseur

Ons juridisch adviesbureau is gevestigd in Gent en georiënteerd over heel Vlaanderen. Alle geschillen en vraagstukken lossen wij professioneel op. We zijn persoonlijk betrokken bij uw probleem en bieden daarom een individueel advies. We zijn mobiel en flexibel en kunnen u ook buiten de kantooruren te woord staan. Een afspraak op een andere locatie is tevens mogelijk.

U kunt op ons rekenen en stellen ons flexibel op naargelang de materie, complexiteit en urgentie van het juridische probleem.

CONTACTEER ONS

Wordt direct geholpen

bottom of page