top of page

Twijfel niet bij een juridische vraag.

Bespaar geld en tijd. Neem direct contact op!

Chair
Logo

Let's Consult is een jong juridisch adviesbureau dat zich voornamelijk richt op individuen en ondernemers. Wij zijn actief in diverse rechtstakken en verlenen een aanbodgericht juridisch advies, zonder beroep te doen op een advocatenkantoor.

Het belang van de cliënt staat centraal en wij werken oplossingsgericht, zowel in adviesverlening, bijstand in procedures, onderhandelingen, opstellen van contracten en bemiddeling.

ONZE DIENSTEN

juridische dienstverlening

Bespaar geld en tijd door een alternatief op de traditionele juridische dienstverlening (advocatenkantoren) waar vandaag minder behoefte aan is.

Bemiddeling

Een geschil oplossen via bemiddeling of minnelijke schikking tussen partijen door een akkoord pogen te bereiken.

Administratieve dienstverlening

Verlies geen tijd en energie in al uw administratieve zaken en schakel ons in om uw handen en geest te verlichten.

Bemiddeling 

Bemiddeling bij geschillen als uitwijkmogelijkheid voor de rechtbank

Het kan voorkomen dat u een geschil heeft met uw buur, partner, huisbaas, werkgever, leverancier, klant of een andere persoon?

Dan is het mogelijk om, zonder direct een gerechtelijke procedure te starten, te pogen dit minnelijk of via bemiddeling op te lossen. Er zijn verschillende stappen die u kunt ondernemen en waarbij we u kunnen bijstaan om een gerechtelijke procedure te vermijden.

  1. Vooreerst kan u proberen om de zaak uit te praten en naar een oplossing te zoeken. We kunnen fungeren als vertrouwenspersoon en samen naar een akkoord zoeken.

  2. Anderzijds is er een mogelijkheid om een aangetekende brief naar de tegenpartij te versturen en de tegenpartij aanmanen om te voldoen aan uw eisen.

  3. Als de tegenpartij niet binnen een redelijke termijn op uw eisen ingaat, en u wilt juridische procedures vermijden, dan zou u een bemiddelaar kunnen inschakelen om het geschil buiten de rechtbank op te lossen.

logo
bibliotheek
bottom of page